Boabikers

Een burger wordt agressief en intimiderend.
Hoe reageer je?

Trainingen en opleidingen voor Toezicht en Handhaving


Agressie tegen mensen met een publieke of hulpverlenende taak leidt tot veel maatschappelijke verontwaardiging. Ondanks dat komt het toch steeds weer in de publiciteit. Naast de agressiepreventie vaardigheden welke wij ontwikkelden, is scenariodenken, voorbereiding en het formuleren van een plan van aanpak, cruciaal. Het helpt je veiliger op een situatie af te gaan, maakt je weerbaarder en het stelt je in staat het veilig af te sluiten. Voor deze doelgroepen ontwikkelden wij specialistische opleidingen en trainingen. Communicatie, spanningsvolle situaties en teamoptreden komt in iedere opleiding of training aan bod.

Algemeen trainingsdoel


Naargelang de opleidingsbehoefte en wensen wordt er een doelstelling geformuleerd.

Hieronder een selectie van trainingen en opleidingen:

 • Communiceren in spanningsvolle situaties
 • Agressiepreventie, agressietraining
 • Verbaliserend optreden
 • Openbare Orde Team
 • Situationeel leiderschap
 • Bike opleiding
 • Mentale kracht

Neem contact met ons op voor meer informatie. Klik hier. (link naar contactpagina?)

Onderwerpen
Onderwerpen

 • Herkennen en erkennen van gedrag
 • Vaardigheden B.A.M.© en E.G.E.L.©
 • Gesprekstechnieken
 • Roos van Leary
 • Bejegening
 • 5 Steps hard style
 • Observeren en waarnemen
 • Gevaarherkenning
 • Vaardigheden mentale toolbox
 • Juridische aspecten
 • R.T.G.B. of R.T.G.P.
 • Spanning en stress
 • Situationeel teamoptreden
 • Aktie- en conflicthanteringsstijlen
 • Doel Aanpak Analyse
 • Benaderingsfasen
 • Aandacht en opvang

Trainingsduur
Trainingsduur

 • In overleg